Verwijsbrieven

Als uw specialist om een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts vraagt, dan is dit alleen nodig als u “ontslagen” was uit zorg of als het om een nieuwe aandoening/klacht gaat.

 

U kunt onderstaande tekst overnemen en uitprinten om aan uw specialist geven

Dit zijn de regels van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)

http://dbc-zorgproducten-tarieven.nza.nl/nzaZpTarief/Vraagstukken.aspx?vraagstukId=100

 

Hoe lang is een verwijzing geldig?

1-4-2014

Bij deze vraag dient onderscheid gemaakt te worden tussen twee situaties:

1) De periode tussen de verwijzing vanuit de eerste lijn en de eerste afspraak met de medisch specialist. 
2) De periode waarbij een patiënt reeds in behandeling is of is geweest bij een medisch specialist en terugkomt in het kader van dezelfde zorgvraag.

 

Bij de eerste situatie is artikel 14 uit de Zorgverzekeringswet van belang. Lid 6 van dit artikel geeft aan dat de verwijzing geldt voor de periode waarvoor de verwijzing is verleend. Als de verwijzing is voorzien van een datum tot wanneer de verwijzing geldig is en deze datum is verlopen, dan moet de verzekerde opnieuw een verwijzing aanvragen of toestemming vragen bij de zorgverzekeraar. Als de verwijzing niet voorzien is van een datum, dan is de verwijzing in principe onbeperkt geldig. Al kan de zorgverzekeraar hier voorwaarden aan stellen in de polis, dus voor een consument is het verstandig dit te controleren bij een zorgverzekeraar.

Zie onderstaand artikel 14, lid 6 uit de Zorgverzekeringswet:

Art. 14 Zorgverzekeringswet.
Lid 6. Voor zover een verzekerde ingevolge zijn zorgverzekering toestemming behoeft van de zorgverzekeraar dan wel een verwijzing of een recept van een deskundige is vereist voor het verkrijgen van de verzekerde prestaties, en de verzekerde in het bezit is van deze toestemming, deze verwijzing of dit recept, geldt die toestemming, die verwijzing of dat recept als titel voor het verkrijgen van de verzekerde prestaties gedurende de periode waarvoor de toestemming is verleend of de verwijzing of het recept geldig is, en verlangt een nieuwe zorgverzekeraar niet nogmaals dat toestemming wordt gevraagd of dat een verwijzing of recept wordt overgelegd.

In de tweede situatie is de geldigheid van een verwijzing afhankelijk van de behandelstatus. Er is geen nieuwe verwijzing van een eerstelijns zorgaanbieder nodig op het moment dat in het kader van de behandeling van de patiënt het noodzakelijk is om de patiënt structureel terug te laten komen bij de medisch specialist. De patiënt is dus nog niet overgedragen aan de eerste lijn. Als de medisch specialistische behandeling is afgesloten en de patiënt (weer) overgedragen is aan de eerste lijn dan is er wel een nieuwe verwijzing van een eerstelijns zorgaanbieder nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar om te beoordelen of een patiënt is uitbehandeld, hier dient de hoofdbehandelaar transparant over te zijn naar de patiënt en de huisarts.